Servis automatických prevodoviek

Preplach prevodovky


Výhody preplachu prevodovky strojom

Zariadenie slúži nie len na výmenu oleja v automatickej p revodovke, ale i veľmi efektívne vyčistenie všetkých systémových komponentov. Výsledkom je hladký a spoľahlivý chod automatickej prevodovky.

  • Preplach celého systému automatickej prevodovky (automatickej prevodovky, hydromeniča, chladiča a pumpy)
  • 100% výmena olejovej náplne v automatickej prevodovke
  • Možnosť vytlačenia procesov a údajov o výmene olejovej náplňe v automatickej prevodovke
  • Monitoring teploty
  • Monitoring tlaku
Čistič prevodovky


Čistič prevodovky od firmy PROTEC a jeho vlastnosti

Vlastnosti:

Spoľahlivo rozpúšťa a odstraňuje znečistenie, zoxidované olejové nečistoty a iné čiastočky z vnútorného systému prevodového oleja. Vyčistí od základu celý systém.

Oblasť použitia:

IBA PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Pre všetky typy automatických prevodoviek.

Aplikácia:

Pridajte produkt do olejového systému pred vymenením prevodového oleja. Nechajte systém bežať približne 10-15 minút s opakovaným preraďovaním a menením rýchlostných stupňov. Potom vykonajte výmenu prevodového oleja v súlade s pokynmi výrobcu. Čistenie a výmenu oleja odporúčame zveriť odborníkovi.

Opakovací cyklus:

Pri každej výmene oleja v automatickej prevodovke. 

Služby ktoré poskytujeme ?

Diagnostika -

Diagnostika

Príprava vozidiel na STK -

Príprava vozidiel na STK

Výmena oleja -

Výmena oleja

Poistenie -

Poistenie

V spolupráci s naším partnerom Poisti sa online s. r. o. sme pre Vás pripravili možnosť uzatvoriť poistenie Vášho vozidla priamo u nás.

Keď hľadáte povinné zmluvné poistenie na vaše auto, neriaďte sa iba cenou. Pár ušetrených eur pri PZP s nevýhodnými podmienkami sa môže neskôr prejaviť ako podstatne nákladnejšia komplikácia.

Podľa zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení musí mať každý držiteľ motorového vozidla uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Takzvané zákonné poistenie musí mať automobil uhradené od prvého dňa prevádzky na verejnej cestnej komunikácii.

Nezáväzná kalkulácia cez poistnú kalkulačku

Ponúkame služby autoservisu a pneuservisu, ktoré nezničia váš rodinný rozpočet a pritom dodržíme profesionálnu kvalitu. Pre zvyšovanie kvality preto volíme len osvedčené komponenty od osvedčených výrobcov a dodávateľov a poznatky technikov sa snažíme neustále zdokonaľovať prínosom nových informácií a školení. Zákazníkom ponúkame služby za férové ceny, ústretový, profesionálny prístup pri plnení zákazníckych požiadaviek.

Značky ktoré servisujeme ?

upload/1568746235447fc3890f260021d77f99f2e39b4dc3.png -
upload/15687453665751f674720e587dbf5bf60b11cf02dc.png -
upload/1568745340f8d86361ac39c1e2823f847d36297d07.png -
upload/1568745488be9e5d6e127385da7d2789548fbc8e71.png -
upload/15687445189b2d7bc19eed1c7f36b039de23286e0e.png -
upload/156874453202ca84affd05828d3c576a280d6a6854.png -
upload/1568744544835062f5e5d2379a1f95aa44db95c25f.png -
upload/1568744556d22c9801d552ed0b1d9deec3e1b2c260.png -
upload/1568744569c3204b6df452df93658597cbf8321c6b.png -
upload/15687467299f119410b1a690ba76b1a67500fd8e18.png -
upload/15687445980fc242e50f784e51b3493d9b916159d7.png -
upload/156874461275479eb77585a7c8cd14a1824c37b7a9.png -

M.P.A. s.r.o.

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

IČO: 35770554
DIČ: 2021478767
IČ DPH: SK2021478767

TEL: +421 905 316 241
E-mail: info@mpaservis.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - 8:30 - 17:00 hod.

Utorok - 8:30 - 17:00 hod.

Streda - 8:30 - 17:00 hod.

Štvrtok - 8:30 - 17:00 hod.

Piatok - 8:30 - 17:00 hod.

Sobota - Zatvorené

Nedeľa - Zatvorené

Obedová prestávka 11:30 - 12:30

Kontaktujte nás

Sme radi, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť M.P.A. s.r.o., o naše výrobky a poskytované služby. Ochrana a zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. V nasledujúcich častiach by sme Vám radi poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašou návštevou na našich internetových stránkach www.mpaservis.sk.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť M.P.A. s.r.o., so sídlom: Gallayova 9, Bratislava 841 02, IČO: 35 770 554
ako prevádzkovateľ dodržuje právne predpisy týkajúce sa opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vypĺňaní formulára meno a priezvisko, e-mail, telefónny kontakt sú používané výhradne na účely zodpovedania Vášho dopytu, prípadne pri vystavení faktúry. Tieto údaje sa nepoužívajú na marketingové účely.

3. POUŽITIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Prostredníctvom využívania nášho kontaktného formulára na webových stránkach mpaservis.sk môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa za účelom získania spätných informácií a poradenstva a tak mu poskytnúť svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť odpovede a poradenstvo. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom. Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

4. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR)
- na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR)
- na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl.18 GDPR)
- na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR)
- právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR)
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl.21 GDPR)

Ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

5. COOKIES

Pri návšteve našej stránky spracúvame Vaše cookies. Chceme Vás informovať, že cookies si viete vo svojom prehliadači nastaviť.

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné.
Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre Vás čo najjednoduchšou na používanie.
Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov.

Vaše voľby
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

    Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
  1. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.6. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Webstránka mpaservis.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajov počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.